Velkommen til Reksta – ei levande øy i Flora kommune, Sogn og Fjordane

Viser arkivet for stikkord 100

Rognaldsvåg bedehus 100 år

Bedehuset i Rognaldsvåg stod ferdig i 1913 etter stor dugnadsinnsats, og vart vigsla 13. november for 100 år sidan.

Styret i bedehuset inviterar til jubileumsfest laurdag 9. november 2013 klokka 16.00

På programmet står det

  • Andakt ved sokneprest Nesse
  • Kulturinnslag / underhaldning
  • Utlodding
  • Kaffi og rikhaldig kakebuffet

Det går båt til og frå Florø (klikk på plakaten her)

På fylkesarkivet sitt kulturhistoriske leksikon finn ein litt historie om 100 års-jubilanten.

Biletserie med 6 bilete — bla med å trykkje på pilene

Her er døme på noko av det bedehuset blitr brukt til i dag: Julekonsert på Julaftan