Velkommen til Reksta – ei levande øy i Flora kommune, Sogn og Fjordane

Viser arkivet for stikkord dugnad

Dugnad på tursti og gravplass

Onsdag 22. juni var ein strålande ettermiddag, og ungdommane på Reksta gjorde ein god innsats for fellesskapet. Her var det full aktivitet både i høgda og nede på flata.

Les meir

Framtida til skulehuset?

Rognaldsvåg skule- og grendahus

Det har i nokre veker føregått ein storstila dugnad på skulen, kvar torsdag. Den held fram, så det er berre å møte opp torsdagar kl 19:00;) – eller snakk med Ingrid om evt. andre dagar.

Skuffer, skap og hyller m.m. er blitt rydda og vaska, men mykje står framleis att. Ein del gammalt “møl” har gått i bosset. Kjøkkenet og foajeen er reinska og golva er under boning. Her har Tom gjort ein kjempejobb. Neste rom som står for bonetur er gymsalen.

Kanskje vi kan få opp ein liten debatt her om framtidig bruk av skulen. For tida blir den brukt til trim, 4H møter og tilstellingar i regi av bygdelaget. Kva vil vi i framtida, og korleis skal vi halde oppe engasjementet for bygningen? Har du ein god idé?

Dugnad på sjø og land

Stupebrett med havutsikt

Laurdag 2. mai var det stordugnad i Rognaldsvåg. Totalt 17 personar jobba på for at skulen og skuleplassen skulle bli ryddig og fin til alle festdagane i mai. Boss vart plukka, lagerrom vart tømt for gammalt skrot, sceneteppe fiksa, flaggstanga gjort klar for vårpuss og inngangspartiet til ballbingen grusa.

Elektrikar var på plass og la fram straum for bubilturistar, som til sommaren kan få campere på skuleplassen.

Ved moloa i hamna var det stor aktivitet. Der var ein gjeng i arbeid med å blande og støype fundament til stupebrett. Så då er det meste klart til badesesongen snart startar.

Bruk pila og bla deg frå bilde til bilde.

Biletserie med 18 bilete — bla med å trykkje på pilene